Misiune / Viziune / Ecumenism

Misiune

Asociaţia Ortodoxă pentru o Lume Nouă îşi propune să formeze o comunitate de tineri voluntari care să se implice în viaţa Bisericii Ortodoxe.

Asociaţia Ortodoxă pentru o Lume Nouă îşi propune prin activităţile sale să îi ajute pe tineri să se apropie de Biserică, construindu-şi un drum în viaţă în acord cu învăţătura Bisericii Ortodoxe şi a tradiţiei sale.

Asociaţia Ortodoxă pentru o Lume Nouă îşi propune să transmită un mesaj creştin ortodox în spaţiul laic românesc, pentru a îi apropia pe tineri şi pe toţi cei care trăiesc departe de spiritualitatea Bisericii, de o trăire autentică a învăţăturii Bisericii Ortodoxe.

Asociaţia Ortodoxă pentru o Lume Nouă îşi propune să desfăşoare activităţi centrate pe problemele specifice tinerilor, abordate prin prisma valorilor creştine şi punând accent pe posibilitatea acestora de a interacţiona cu alţi tineri şi mai ales de a se solidariza pentru ajutorarea semenilor aflaţi în dificultate.

Viziune

Asociaţia Ortodoxă pentru o Lume Nouă îşi împlineşte misiunea sa prin dialog continuu, respect faţă de evoluţia personală a fiecărui tânăr şi printr-o apropiere constantă faţă de problemele, încercările şi bucuriile fiecărui tânăr în parte.

Asociaţia Ortodoxă pentru o Lume Nouă îi îndeamnă pe tineri să aibă o viaţă de rugăciune şi de catehizare constantă, pentru a putea să îşi construiască o viaţă creştină şi pentru a îi îndemna şi pe alţi tineri să se apropie de Biserică.

Asociaţia Ortodoxă pentru o Lume Nouă încurajează prin activităţile sale un spirit comunitar creştin ortodox, de apropiere, de împărtăşire şi de câştig reciproc între tineri şi modelele adevărate ale acestora.

Asociaţia Ortodoxă pentru o Lume Nouă îşi desfăşoară activităţile pornind de la un spirit de prietenie, apropiere interumana, plecând de la apartenenţa la valori creştine şi sociale împărtăşite în comun

Trebuie menţionat că în ceea ce priveşte activităţile pastorale şi sociale ale Asociaţiei, dialogul este principala modalitate pentru promovarea spiritului comunitar şi al incluziunii sociale. În cadrul Asociaţiei şi al proiectelor sale, dreptul fiecărui membru, participant sau beneficiar la autodeterminare este respectat, fără a leza în niciun fel persoana umană sau personalitatea tânărului / beneficiarului, şi fără niciun fel de discriminare, selecţie sau excludere.

Ecumenism

Asociaţia Ortodoxă pentru o Lume Nouă se constituie într-un parteneriat ecumenic pentru proiecte pastorale de tineret şi proiecte sociale. Acest parteneriat este realizat între Biserica Romano-Catolică, reprezentată printr-o comunitate postconciliară, Fondacio, chrétiens pour le monde, şi Biserica Ortodoxă Română, prin Mitropolia Ardealului (Sibiu).

Scopul acestui parteneriat este dezvoltarea unor proiecte de tineret şi sociale realizate de tineri ortodocşi pentru tineri ortodocşi (şi nu numai, pentru că în proiectele Asociaţiei nu există selecţie confesională), cu ajutorul experienţei comunităţii Fondacio, dar în cadrul unui permanent efort de adaptare a acestei experienţe la spaţiul românesc şi ortodox.

Din punct de vedere statutar, Asociaţia este o asociaţie ortodoxă, funcţionând cu Înalta Binecuvântare a Mitropoliei Ardealului şi activităţile sale fac parte din misiunea cu tinerii a Bisericii Ortodoxe Române.

Asociaţia Ortodoxă pentru o Lume Nouă este deschisă dialogului şi ecumenismului, bazându-se pe relaţii umane de respect reciproc, orientandu-se în permanenţă faţă de învăţătura Bisericii Ortodoxe Române şi participarea acesteia la mişcarea ecumenică.

Experienţa ecumenică a Asociaţiei conferă activităţilor pastorale şi sociale posibilitatea de a transmite un mesaj real de speranţă în unitate.